Bán nhà đất xã Phước Tân Biên Hòa

Bán nhà đất xã Phước Tân Biên Hòa

Ban dat phuoc tan biên hòa ??ng nai giá t? 1.3 t?/lô. Ph??c Tân Biên Hòa ???c phân chia làm 8 ?p g?m có ?p ??ng, ?p Mi?u, V??n D?a, H??ng Ph??c, R?ch Chi?c, Tân Mai, Tân Cang, Tân L?p. Là 1 xã l?n ???c v?y quanh b?i khu công nghi?p l?n là KCN Ph??c Tân nên l??ng dân c? kho?ng 90,000 ng??i sinh s?ng an lành, ?n ??nh.

Bán nhà ??t Xã Ph??c Tân, bán b?t ??ng s?n 2019 chính ch?, giá r?, v? trí ??p, ???ng r?ng. Mua bán nhà ??t ? Ph??c Tân Biên Hoà có gi?y t? s? h?ng ??


Bán nhà ??t xã Ph??c Tân Biên Hòa giá t? 1.3 t? – 2 T?/ n?n.

Bán ??t xã Ph??c Tân Biên Hòa khu v?c Qu?c l? 51, Vòng xoay c?ng 11, khu dân c? H?ng Th?nh ,…..

Di?n tích: 5 x 20m, 100m2 th? c?,

Pháp lý: S? ?? th? c? 100%.

Xây d?ng: Xây d?ng t? do.

===================================

Công ty CP An H?ng Phát m? bán KDC Long Bình Tân, Biên Hòa, ??ng Nai. V? trí thu?c khu ph?, Bình D??ng, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, ??ng Nai. Cách BigC và ch? Long Bình Tân kho?ng 500m. Giao thông thu?n ti?n, g?n QL 51, QL 1A, cách trung tam Tp HCM kho?ng 20km.

??c ?i?m lô ??t trong d? án:

- ?ã có s? ?? th? c? 100%.

- Di?n tích: 110m2 - 213m2.

- ???ng: l? gi?i t? 12m - 26m.

- H??ng: ?ông Nam, ?ông B?c, Tây B?c, Tây Nam.

- H? t?ng hoàn ch?nh, giao n?n xây d?ng ngay.

- Giá: 23tri?u/m2 tùy t?ng v? trí. Thanh toán linh ho?t, chia làm nhi?u ??t, v?i th?i gian kho?ng 8 tháng.

Hotline PKD Nam ?ô Land 1900636895 – 0967732911 (Zalo)
https://ameblo.jp/datnendongnai/entry-12414136394.html
http://online.gov.vn/CompanyDisplay.aspx?DocId=36259
http://spazio.libero.it/bandatdongnai/?top=1

Add a comment